เที่ยวแพร่ น่าน หน้าฝน

  น่านนคร โปรดักชั่น

บทความล่าสุด

ร้านเฮือนฮอม

“ร้านเฮือนฮอม” ร้านอาหารน่านตั้งอยู่กลางใจเมืองใกล้วัดภูมินทร์ และกาดข่วงเมืองน่าน เป็นร้านอาหารบรรย ...
อ่านเพิ่มเติม

ป่า เขา และ เรา

ป่า เขา และ เรา … มีคนเคยบอกว่าการเดินทางทำให้เราตัวเล็กลง เพราะโลกมันกว้างมากกว่าที่เราจะออกเดินทาง ...
อ่านเพิ่มเติม

น้องพลอย มิสแกรนด์น่าน

น้องพลอย มิสแกรนด์น่าน คว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์ขวัญใจ5จังหวัดชายแดนใต้ คนแรกในประวัติศาสตร์จังหวัดน่าน ...
อ่านเพิ่มเติม

แพคเกจเที่ยวน่าน ทริปดอยสกาด

แพคเกจเที่ยวน่าน Green Season ทริปดอยสกาด อ.ปัว จ.น่าน ไปกับเพจ “มาเน้อ” 3วัน 2คืน ที่บ้านจักษ์กะพัฒ ...
อ่านเพิ่มเติม

ฉลองมงคลสมรส น้องแต้วน้องเสิรฐ์

ฉลองมงคลสมรส น้องแต้วน้องเสิรฐ์ Facebook Comments ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีมงคลสมรสน้องแต้วน้องเสิรฐ์

พิธีมงคลสมรสน้องแต้วน้องเสิรฐ์ Facebook Comments ...
อ่านเพิ่มเติม

งานแต่งน้องวา&โฮบ

งานแต่งน้องวา&โฮบ Facebook Comments ...
อ่านเพิ่มเติม

งานแต่งน้องวิน้องดุลย์

งานแต่งน้องวิน้องดุลย์ Facebook Comments ...
อ่านเพิ่มเติม

Loading...

Nannakorn น่านนคร

นครแห่งรัก นครแห่งความสงบสุข นครแห่งขุนเขาทะเลหมอก

... แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง ...

          น่าน เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง เดิมชื่อ เมืองน่าน หรือ เมืองนันทบุรี สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.1911 สำหรับประวัติการสร้างเมืองมีความเกี่ยวข้องกับกับตำนานเมืองวรนคร ซึ่ง กล่าวไว้ว่า ประมาณต้น พ.ศ.1800 พญาภูคา เจ้าเมืองย่างมีราชบุตร บุญธรรมอยู่2 องค์ นามว่า ขุนนุ่น และ ขุนฟอง พญาภูคาได้สร้างเมืองใหม่ ขนานนามเมืองนี้ว่า “ วรนคร ” สถาปนาให้ขุนฟอง เป็นเจ้าผู้ครองเมือง ต่อจากขุนฟองได้มีเจ้าผู้ปกครองนครสืบต่อมาเรื่อยๆ จนถึงพญาการเมือง ในสมัยนั้นเมืองวรนครตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงสุโขทัย ต่อมาได้อพยพผู้คนมาสร้างเมืองใหม่ เสร็จประมาณ พ.ศ.1902 และขนานนามเมืองนี้ว่า “ เมืองภูเพียงแช่แห้ง ” หรือเวียงแช่แห้ง พญาการเมืองครองเมืองได้ 5 ปีก็ถึงแก่พิราลัย พญาผากองบุตรจึงสืบต่อครองเมืองแทน 6 ปีให้หลังพญาผากองได้พิจารณา ทางฝั่งแม่น้ำทางตะวันตก (บริเวณบ้านห้วยไค้) มีความอุดมสมบูรณ์ จึงไปสร้างเมืองใหม่ที่นั้น ในปี พ.ศ. 1911 เดิมเมืองน่านก็มีคนเรียกว่า เมืองนันทบุรีบ้าง แต่ตามหลักศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหง มหาราชเรียกว่า “ เมืองน่าน

มีการสันนิษฐานว่า คงเพี้ยนมาจากคำว่า น่าง หรือนางเจียงในภาษาจีน ซึ่งแปลว่าทิศใต้ แต่อย่างไรชาวเมืองน่านก็ยังเรียกว่าตามเดิมว่า “ เมืองน่าน ” มาถึงสมัยที่อาณาจักรล้านนารุ่งเรือง ขึ้น เชียงใหม่เป็นราชธานีราวปี พ.ศ. 2004 เมืองน่านก็ขึ้นต่อเชียงใหม่และรวมเป็นอาณาจักรล้านนา จนอาณาจักรล้านนาได้ตกเป็นเมืองขึ้น ของพม่ารวมถึงน่านด้วย ใน พ.ศ.2099 ถึง พ.ศ.2317 เมืองเชียงใหม่เอาชนะพม่าได้และรวมเมือง ต่างๆ รวมถึงเมืองน่านเป็นอาณาจักรล้านนา ในปี พ.ศ.2352 อาณาจักรล้านนาถูกผนวกเข้ากับ อาณาจักรไทย เมืองน่านถูกแบ่งออกจากล้านนา มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช เจ้าเมืองขึ้นตรงกับกรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมา

ในรัชกาลที่ 2 เมืองน่านนั้นถูกแม่น้ำน่านท่วมตัวเมืองจนได้รับความเสียหายอย่างมาก พญาสุมนเทวราช เจ้าครองนครน่านในสมัยนั้นได้อพยพชาวเมืองไปสร้างเมืองใหม่บนที่ดอน เพื่อกันน้ำท่วม อยู่ที่นั้นนาน 36 ปี จนปลายรัชกาลที่ 4 แม่น้ำน่าน ได้เปลี่ยนเส้นทางห่างไปมาก เจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าครองเมืองน่าน ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ย้ายเมืองมาตั้ง ณ ที่เดิม ได้มีการซ่อมแซมเมืองเก่าที่ทิ้งร้างไปให้กลับคืนมา แล้วสร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่ก่อด้วยอิฐถือปูน ในปี พ.ศ.2400 ซึ่งยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ตลอดมาจนถึงเจ้าครองนครน่านคนสุดท้าย ซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 6 ต่อถึง รัชกาลที่ 7 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 รัฐบาลประกาศให้ ยกเลิกตำแหน่งผู้ปกครองเมืองต่างๆ และให้แต่ละจังหวัดขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทย โดยตรง รวมทั้งหมดเจ้าครองนครทั้งสิ้น 64 องค์

ขอบคุณ Nunsinee581110049