พิธีอุปสมบท ขวัญชัย สิทธิยศ

งานพิธีอุปสมบท ขวัญชัย สิทธิยศ  

Share Button

พิธีอุปสมบท ศุภกร ชาวเหนือ

พิธีอุปสมบท ศุภกร ชาวเหนือ

Share Button