DLTV

ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอสังกัดLatitute Longtituteเบอร์โทรAndroid
14.บ้านโคกสะเอาดอุ่มจานกุสุมาลย์สพป.สกลนคร เขต 117.343159,104.111681042-7048919
07.บ้านดอนม่วยช้างมิ่งพรรณานิคมสพป.สกลนคร เขต 217.374071,103.801159042-1660379
04.บ้านหนองหญ้าปล้องพังโคนพังโคนสพป.สกลนคร เขต 217.387506,103.6960706042-7721359
06.บ้านท่าลาดไฮหย่องพังโคนสพป.สกลนคร เขต 217.417661,103.727653042-7341268
05.บ้านสร้างขุ่ยพังโคนพังโคนสพป.สกลนคร เขต 217.395,103.689042-7711608
08.วาริชภูมิพิทยาคารวาริชภูมิวาริชภูมิสพป.สกลนคร เขต 217.296901,103.636867042-7811887
01.โรงเรียนคำเจริญวิทยาค้อใต้สว่างแดนดินสพป.สกลนคร เขต 217.369623,103.351957088-30789958
03.บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุงทรายมูลสว่างแดนดินสพป.สกลนคร เขต 217.439705,103.534137042-7200788
02.บ้านดอนม่วงไข่บ้านต้ายสว่างแดนดินสพป.สกลนคร เขต 217.439881,103.416191089-86191889
10.บ้านหนองขุ่นนาคำนาคำวานรนิวาสสพป.สกลนคร เขต 217.664938,103.787182080-00605998
09.บ้านโพธิ์ชัยแหลมทองวานรนิวาสวานรนิวาสสพป.สกลนคร เขต 317.626607,103.771596042-7919288
13.บ้านกุดจอกน้อยวาใหญ่อากาศอำนวยสพป.สกลนคร เขต 317.665098,103.922799087-44747898
15.บ้านกุดจอกวาใหญ่อากาศอำนวยสพป.สกลนคร เขต 317.65781,103.940684042-7906907
เชิงชุมพรรณานิคมสพป.สกลนคร เขต 217.417394,103.9965426
11.บ้านโพนสว่าง หนองแวงใต้วานรนิวาสสพป.สกลนคร เขต 317.724841,103.679619042-0993168
12.นาจานกล้วยน้อยมายบ้านม่วงสพป.สกลนคร เขต 317.845868,103.506561042-7024368
Facebook Comments
Share Button