รพ.สต.พระธาตุ เชียงกลาง

present โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน #หมอครอบครัว #จิตอาสาพระเยี่ยมโยม

Facebook Comments
Share Button