น้องพลอย มิสแกรนด์น่าน

น้องพลอย มิสแกรนด์น่าน คว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์ขวัญใจ5จังหวัดชายแดนใต้
คนแรกในประวัติศาสตร์จังหวัดน่าน
ชนะเลิศ มิสแกรนด์ขวัญใจ 5 จังหวัดชายแดนใต้
ชนะเลิศ มิสแกรนด์น่าน
รอง1 มิสแกรนด์ชัยนาท
รอง2 มิสแกรนด์นครพนม
รอง3 มิสแกรนด์สงขลา
#missgrandnan #missgrandthailand

Facebook Comments
Share Button