พระวิหารทอง วัดบ้านบุ้ง

สักการะ พระวิหารทอง
สักการะ พระวิหารทอง

เชิญเที่ยวชมสักการะ พระวิหารทอง

วัดบ้านบุ้ง หมู่ 5 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พระวิหารทอง  วัดบ้านบุ้ง
ศาลาสุนทรธรรมขันธ์ ที่ประดิษฐาน รูปเหมือน หลวงปู่ ครูบาคำตั๋น
พระวิหารทอง วัดบ้านบุ้ง
รูปเหมือน หลวงปู่ครูบาคำตั๋น
เทพเจ้า แห่งลำน้ำแหง อ.นาน้อย จ.น่าน
นาน้อยเฮามี “วัดบ้านบุ้ง” ม.5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 1. พระประธาน ปางนาคปรก 1 เดียวในเมืองน่าน 2. หลวงปู่ครูบาคำตั๋น เกจิดัง ศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนนับถือ ศรัทธา 3. พระวิหารทอง สวยงาม 1 เดียวใน อ.นาน้อย ไปเยี่ยมชม สักการะ ขอพรกันได้ครับ ฝากเเชร์โตยครับผม Cr. ‎ณัฐกิตติ์ จารุวัฒนธนกิตติ์‎ @ หนานหนึ่ง บ้านนาน้อย — ที่ ที่นี่นาน้อย นาน้อย@น่าน
Facebook Comments
Share Button